Huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

  Nghi Xuân có nhiều thế mạnh để trở thành huyện NTM đầu tiên của Hà Tĩnh...

  Ngày 28/11, ông Trần Huy Oánh, Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh thông tin với NNVN, 100% thành viên hội đồng thẩm định (HĐTĐ) Trung ương vừa bỏ phiếu thống nhất công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM; đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đối với huyện này.

  Nghi Xuân là huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM.

  Trước đó, đoàn công tác Văn phòng NTM Trung ương đã có chuyến làm việc tại Nghi Xuân để thẩm tra, đánh giá kết quả xây dựng NTM của huyện này. Sau khi thi sát một số xã, các thành viên HĐTĐ đánh giá rất cao cách làm NTM của tỉnh Hà Tĩnh nói chung, huyện Nghi Xuân nói riêng. Ở đây sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hết sức mạnh mẽ, tạo bước đi vững chắc trong xây dựng vườn mẫu, thôn kiểu mẫu và xã kiểu mẫu. Đặc biệt, qua lấy ý kiến thăm dò của 9.537/28.458 hộ dân với 9 nội dung xây dựng huyện NTM, tỷ lệ hài lòng đạt tới 34%, cao hơn hẳn so với mức quy định (từ 20 - 25%).

  “Nghi Xuân có nhiều thế mạnh để trở thành huyện NTM đầu tiên của Hà Tĩnh. Dựa trên những tiềm năng lợi thế và các làm sáng tạo, huyện cần đặt mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu trở thành huyện NTM văn hóa kiểu mẫu của cả nước”, ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh văn phòng điều phối NTM Trung ương nhấn mạnh.

  Được biết, 17/17 xã trên toàn huyện đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Các xã sau khi đạt chuẩn đều tiếp tục nỗ lực nâng mức chuẩn lên thành xã NTM kiểu mẫu.

  create

  THANH NGA / nongnghiep.vn