Hòa Bình: Chọn cử giáo viên có năng lực, kinh nghiệm để ôn thi THPT quốc gia

  Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 12 và ôn thi THPT quốc gia năm 2020.

  Loading...

  Ảnh minh họa/internet 

  Ảnh minh họa/internet

  Theo đó, Sở yêu cầu, các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của đơn vị để tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2020 đạt hiệu quả hơn.

  Đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên nhằm nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia năm 2020. Cụ thể:

  Chọn cử giáo viên có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình để hướng dẫn học viên ôn tập; vận động học viên khá giỏi giúp đỡ những học viên có học lực yếu kém, nhằm giúp những học viên này nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản của chương trình; giáo viên hướng dẫn học viên ôn tập trên lớp, kết hợp ôn tập theo nhóm và tự ôn ở nhà.

  Nội dung ôn tập kỳ thi THPT quốc gia 2020 bám sát vào nội dung chương trình thi THPT quốc gia năm 2020 của Bộ GD&ĐT. Chú ý các nội dung chương trình theo Công văn số 8298/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2009 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT và Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 1/9/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

  Lựa chọn các môn ôn tập cho học viên theo số môn và tổ hợp môn học viên đăng ký dự thi THPT quốc gia 2020. Thời gian, thời lượng ôn tập phải được thống nhất với học viên và cha mẹ học viên để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học viên, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải.

  Phân nhóm học viên theo trình độ để ôn tập cho phù hợp đối tượng. Đối với học viên có học lực yếu, kém cần tăng cường ôn tập những kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình; quan tâm giúp học viên ôn tập ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng, vận dụng cao.

  Đối với những học viên đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập, căn cứ vào điều kiện thực tế, các Trung tâm tạo điều kiện tổ chức ôn tập cho các đối tượng này.

  create

  Minh Phong / giaoducthoidai.vn

  Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hoa-binh-chon-cu-giao-vien-co-nang-luc-kinh-nghiem-de-on-thi-thpt-quoc-gia-4063720-v.html

  Loading...
  Loading...